TOPWAREZ.LT
Pratybų atsakymai
Vardadienius šiandien švenčia: Benas Julita Tolminas Jūra
Sekmadienio Dienos Anekdotas 2020-08-30
Skrieja blondinë 240 km/h greièiu. Jà sustabdo keliø inspektorius:
- Tu kà, visai pakvaiðai? Tu jau nevaþinëji, tu skraidai! Duok dokumentus!
Blondinë:
- Neduosiu, jie padirbti...
- Policininkas ásiuto:
- Lipk ið automobilio!
- Nelipsiui, mano kiðenës pilnos narkotikø. O jei juos iðbarstysiu?
Policininkas net paraudo ið ásiuèio:
- Atidaryk bagaþinæ!
- Negaliu, lavonas ten, savaitë kaip veþiojuos, dvoks labai...
Policininkas iðsikvieèia Arà. Blondinæ iðvelka ið automobilio. Rankos ant kapoto, apieðko: dokumentai tvarkingi, jokiø narkotikø, bagaþinë tuðèia. Aro bûrio vadas klausia keliø inspektoriaus:
- Koká ðûdà èia mali? Kokie narkotikai, kokie lavonai?
Blondinë:
- Jûs daugiau klausykit ðito oþio... Jis, bl*t, tuoj pasakys, kad að 240 km/h greièiu lëkiau...
admin · 2020-08-30 03:00 · Išsamiau · 1033 peržiūrėjo
Ketvirtadienio Dienos Anekdotas 2020-06-04
Žmona priekaištauja vyrui:
- Mes juk niekur nevaikštome kartu...
- Gerai, rytoj, kai nešiu šiukšles, galėsi eiti ir tu!
admin · 2020-06-04 21:00 · Išsamiau · 1061 peržiūrėjo
Pirmadienio Dienos Anekdotas 2020-06-01
Policininko šeimoje gimė dvynukai. Jo klausia:
- Kaip tu juos atskiri?
- Pagal pirštų atspaudus!
admin · 2020-06-01 09:00 · Išsamiau · 1094 peržiūrėjo
Šeštadienio Dienos Anekdotas 2020-04-25
Draugas sako draugui:
- Žinai, aš manau, kad 2012 metais tikrai bus pasaulio pabaiga.
- O kodėl taip manai?
- Na, Japonijoj žemės drebėjimai vyksta, potvyniai, Islandijoj ugnikalniai veržiasi, o dar vakar nigeris susimokėjo parduotuvėje...
admin · 2020-04-25 12:00 · Išsamiau · 1349 peržiūrėjo
Sekmadienio Dienos Anekdotas 2020-04-12
Kalbasi du studentai. Vienas sako:
- Gal neinam šiandien į paskaitas? Gal į barą nueinam?
- Ne, man išsimiegot reikia...
admin · 2020-04-12 00:00 · Išsamiau · 1158 peržiūrėjo
Antradienio Dienos Anekdotas 2020-03-31
Mama, grįžusi iš ligoninės, klausia vaiko:
- Na, sūneli, kaip čia judu su tėveliu sutarėt, kol manęs nebuvo?
- Labai gerai, mamyte. Kas rytą irdavomės valtimi į ežerą iki pat vidurio, paskui aš pats parplaukdavau į krantą...
- Vajėzau, juk toks didelis ežeras!
- Nesijaudink, mamyte. Aš nesunkiai parplaukdavau. Sunkiausia būdavo kiekvieną sykį išlįsti iš maišo...
admin · 2020-03-31 21:00 · Išsamiau · 1173 peržiūrėjo
Šeštadienio Dienos Anekdotas 2020-02-29
Ateina berniukas į svečius ir jį pasitinka didelis dobermanas:
- O ar jis nesikandžioja? - klausia jis šeimininko.
- Mums patiems įdomu. Jis pas mus tik pirma diena.
admin · 2020-02-29 21:00 · Išsamiau · 1178 peržiūrėjo
Pirmadienio Dienos Anekdotas 2020-02-24
Užėjau į parduotuvę kelioms minutėms. Kai išėjau į lauką pamačiau, kad policininkas rašo baudos kvitą už ne vietoje pastatytą automobilį. Aš priėjau ir gražiai paprašiau, kad už pirmą nusižengimą taip smarkiai nebaustų. Policininkas nesileido į kalbas ir rašė toliau. Tada aš pasakiau, kad jis neturi širdies ir žmogiškumo. Jis išrašė dar didesnę baudą. Na, aš pradėjau jam šaukti, kad jis yra tikras paršas ir fašistas. Jis ėmė išrašinėti dar vieną kvitą už pereigūno įžeidimą ir ėmė kabinėtis, kad įskilęs stiklas, nudilusios padangos ir dar kažkas. O aš išdėjau jį į šuns dienas kaip tiktai mokėjau. Baudos kvitų buvo prirašytas visas šūsnis. Kai jis bandė man juos įbrukti, pasakiau, kad neimsiu ir tegul jis juos susisuka į triūbelę ir susikiša sau į užpakalį. Policininkas užkišo visus kvitus už valytuvo ir dar ėmė išrašinėti šaukimą į teismą. Tegul rašo, ką nori. Mano mašina stovi už kampo aikštelėje. Aš čia šiaip pasišaipyti iš policijos atėjau.
admin · 2020-02-24 09:00 · Išsamiau · 1193 peržiūrėjo
Trečiadienio Dienos Anekdotas 2020-02-12
- Ar tu esi žmonai kada nors pareiškęs savo nuomonę?
- Žinoma. Parodyti randą?
admin · 2020-02-12 12:00 · Išsamiau · 1267 peržiūrėjo
Pirmadienio Dienos Anekdotas 2020-02-10
Susitinka du senokai nesimatę draugai ir skundžiasi:
- Mano žmona taip taupo... Nuperka kauliukų, savaitę mes juos graužiam apkeptus, paskui užpila vandeniu, savaitę valgom sriubą, dar kartą užpila, dar savaitei sriuba...
- Čia dar niekis, mano žmona nusiperka triusikus, panešioja iš vienos pusės savaitę, paskui iš kitos pusės savaitę, po to prakerpa skylę ir man nauja maikė.
admin · 2020-02-10 00:00 · Išsamiau · 1202 peržiūrėjo
Antradienio Dienos Anekdotas 2019-12-31
Plaukia karvė vandenynu ir sutinka banginį.
- Kur plauki, karve? - klausia banginis.
- Į Afriką, - išdidžiai atsako karvė.
- Tai kad ne į tą pusę! - sušunka banginis.
- Ai, koks skirtumas, vis tiek nedaplauksiu!
admin · 2019-12-31 09:00 · Išsamiau · 1202 peržiūrėjo
Antradienio Dienos Anekdotas 2019-12-24
Tėvas atėjo pasiimti vaiko iš darželio. Darželio auklėtoja jo klausia:
- Kuris jūsų vaikas?
- Nesvarbu, vis tiek rytoj atvesiu...
admin · 2019-12-24 21:00 · Išsamiau · 1223 peržiūrėjo
Ketvirtadienio Dienos Anekdotas 2019-12-05
Prie valgančio Mikės Pūkuotuko prieina Knysliukas ir sako:
- Ką čia valgai?
- Pyragą.
- Mike, duok man pyrago...
- Čia ne pyragas, čia meduolis.
- Mike, duok man meduolio...
- Čia ne meduolis, čia batonas.
- Mike, duok man batono...
- Eik iš čia, knysliuk, pats nežinai ko nori!
admin · 2019-12-05 21:00 · Išsamiau · 1233 peržiūrėjo
Šeštadienio Dienos Anekdotas 2019-11-23
Žmona prašo vyro:
- Mielasis, nufotografuok mane.
- O kam?
- Senatvėje galėsi žiūrėti į nuotrauką ir prisiminti kokia aš graži buvau.
- Tai, tipo, nuo šiandien viskas eis tik blogyn?
admin · 2019-11-23 06:00 · Išsamiau · 1056 peržiūrėjo
Trečiadienio Dienos Anekdotas 2019-11-20
Įsilaužia vagis į butą. Susirenka visus vertingus daiktus viename kambaryje, antrame, įžengia į trečią, o ten tupi didžiulis šuo ir urzgia. Vagis ima trauktis atatupstas, bet ūmiai pasigirsta balsas:
– Na ką, vogti atėjai?
Vagis apsidairo ir pamato ant spintelės papūgą. Mėgina ją raminti:
– Tyliau, tyliau...
O papūga vėl:
– Tai ką, vogti atėjai?
– Tyliau, negi kitokių žodžių nemoki?
– Moku. „Pulk!“...
admin · 2019-11-20 21:00 · Išsamiau · 1126 peržiūrėjo
Spausk Patinka!
Komentatorių TOP 10
shule.lt